Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εκδρομικοί Χώροι - Γεωγραφική θέση

Σύνολο ψήφων: 0

Εκδρομικοί χώροι εντός των Κρατικών Δασών που δημιουργούνται σε θέσεις που παρέχουν εύκολη πρόσβαση, σκιά, νερό, κατάλληλη τοπογραφία και συνήθως με ελκυστικό τοπίο. Οι διευκολύνσεις που παρέχονται είναι: τραπέζια, ψησταριές, νερό, χώροι στάθμευσης, παιδικές χαρές και χώροι υγιεινής. Για τη χρήση τους δεν απαιτείται η καταβολή τέλους εισόδου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
98ae36bb-61e7-4906-8acf-083b7041c275
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.35420729696, 31.783447265625 35.881818000052, 34.859619140625 35.881818000052, 34.859619140625 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
19/11/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ανδρέας Νεάρχου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

192