Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εκπαίδευση / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b8a1014d-b0f5-4456-bf71-81e29b65189d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.336124420166 35.177903730047, 33.342304229736 35.182393537845, 33.351573944092 35.181551717774, 33.351230621338 35.190811258984, 33.357067108154 35.191652983139, 33.358097076416 35.19754480805, 33.361873626709 35.202875138566, 33.364276885986 35.203997268836, 33.368053436279 35.209327175875, 33.37423324585 35.20539990987, 33.376293182373 35.210449216988, 33.380069732666 35.207924602678, 33.385219573975 35.211571242596, 33.399639129639 35.2059609595, 33.408908843994 35.202033530688, 33.406505584717 35.16471348546, 33.403072357178 35.162748797875, 33.401355743408 35.165274816053, 33.397922515869 35.161345420544, 33.391742706299 35.164432818711, 33.387279510498 35.161906774382, 33.384189605713 35.163871482307, 33.372173309326 35.157135143268, 33.365306854248 35.157135143268, 33.35844039917 35.155170272631, 33.350887298584 35.154889572952, 33.344707489014 35.151801812563, 33.345050811768 35.160222701245, 33.348140716553 35.16471348546, 33.344020843506 35.167239442616, 33.342304229736 35.170887908884, 33.343334197998 35.173133037528))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

41