Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Δημόσια και Ιδιωτικά), Μαθητές/Φοιτητές και Διδακτικό Προσωπικό κατά Επίπεδο, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Εκπαιδευτικά ιδρύματα (Δημόσια και Ιδιωτικά), μαθητές/φοιτητές και διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
56fe9912-ca42-4f46-90ed-cce029d27c8a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.799926757813 34.344711680931, 31.799926757813 35.738849180435, 34.832153320313 35.738849180435, 34.832153320313 34.344711680931))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1960
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

18