Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της ΚΑΔΔ είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 2015 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

(α) Έτος
(β) Τίτλος Προγράμματος
(γ) Υπηρεσία
(δ) Ώρες
(ε) Συμμετοχές

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
48f28307-6f73-44c8-8810-561f08dd2278
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.942749023438 34.43947785076, 31.942749023438 35.849822037079, 34.832153320313 35.849822037079, 34.832153320313 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μάριος Κωνσταντίνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

136