Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ελεγχόμενες περιοχές από το Τμήμα Αρχαιοτήτων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος ελεγχόμενων από το Τμήμα Αρχαιοτήτων περιοχών, όπου για να πραγματοποιηθεί οποιασδήποτε μορφής ανάπτυξη απαιτείται η εξασφάλιση προηγουμένως σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a8bd3b29-72d8-4680-b672-893cb60cf7bd
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.940917829052 34.3577972144, 31.940917829052 35.736851651456, 35.024413811043 35.736851651456, 35.024413811043 34.3577972144))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

239