Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εμπορικοί Δρόμοι του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τους Εμπορικούς Δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
568bc81a-efa2-4657-8892-762a1b288880
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.33646774292 35.177903730047, 33.341960906982 35.182112932124, 33.352947235107 35.18099049955, 33.351917266846 35.189127784514, 33.3567237854 35.190250104703, 33.3567237854 35.19642258863, 33.361186981201 35.199508654728, 33.360157012939 35.202314067617, 33.365993499756 35.203155672587, 33.370800018311 35.208485634864, 33.37251663208 35.204558328157, 33.375949859619 35.209046663174, 33.382129669189 35.207924602678, 33.384189605713 35.21101023173, 33.389682769775 35.208766149504, 33.397579193115 35.205119383601, 33.404102325439 35.202314067617, 33.408222198486 35.203716737722, 33.406848907471 35.165274816053, 33.404102325439 35.162468124346, 33.399295806885 35.164994151241, 33.395862579346 35.161064742172, 33.394145965576 35.164152150993, 33.387966156006 35.161064742172, 33.383846282959 35.163310142028, 33.38041305542 35.161345420544, 33.376293182373 35.161345420544, 33.373203277588 35.157415835199, 33.367366790771 35.156293061663, 33.363933563232 35.156293061663, 33.358097076416 35.154889572952, 33.352603912354 35.154608872305, 33.346767425537 35.151801812563, 33.346767425537 35.160222701245, 33.349857330322 35.163871482307, 33.34264755249 35.168642718246, 33.342304229736 35.173694310002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

84