Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εναλλάξιμο Προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας ανά Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία

Σύνολο ψήφων: 0

Κατανομή Εναλλάξιμου Προσωπικού (Γενικού Διοικητικού, Γενικού Γραμματειακού και Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού), ανά ιεραρχικό επίπεδο στα διάφορα Υπουργεία / Τμήματα /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν της περίοδο από το 2002 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/07/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
cd385890-b550-4d03-90b0-06564622c306
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.777954101563 34.385096036519, 31.777954101563 35.858726558675, 34.974975585938 35.858726558675, 34.974975585938 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Μιχαήλ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1286