Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εναλλάξιμο Προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας - Στατιστικά Κινητικότητας

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις μετακινήσεις/ μεταθέσεις/ αποσπάσεις του Εναλλάξιμου Προσωπικού, (Γενικού Διοικητικού, Γενικού Γραμματειακού και Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού) στα διάφορα Υπουργεία / Τμήματα /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/07/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
63f2dfda-f631-416c-b54d-0df2d6b6fc21
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.810913085938 34.339750856855, 31.810913085938 35.823102472531, 34.865112304688 35.823102472531, 34.865112304688 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2009 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Μιχαήλ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

427