Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Διακύμανση κατά μήνα)

Σύνολο ψήφων: 0

Διακύμανση Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ανά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορόυν την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν.

Σημειώνεται ότι η βάση υπολογισμού του δείκτη αλλάζει με βάση την περίοδο αναφοράς. Συγκεκριμένα:

(α) για τα έτη 2016 και εντεύθεν ο δείκτης είναι υπολογισμένος με βάση το 2015
(β) για τα έτη 2005-2015 ο δείκτης είναι υπολογισμένος με βάση το 2005
(γ) για τα έτη 2003-2004 ο δείκτης είναι υπολογισμένος με βάση το 1996

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
23/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
23/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
51df3374-dde6-448a-9cc7-5bddd0ca6b38
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.849365234375 34.426735285678, 31.849365234375 35.881818000052, 34.947509765625 35.881818000052, 34.947509765625 34.426735285678))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου, Άντρη Ευτυχίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

20