Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χρονοσειρές, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χρονοσειρές ,σε ετήσια βάση, απο το 2002 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/04/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/04/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
b554742c-3e7c-45ff-9e47-c846c751c496
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.239379882813 34.488447837809, 32.239379882813 35.728677044852, 34.645385742188 35.728677044852, 34.645385742188 34.488447837809))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

30