Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Άδεια Χρήσης

License Not Specified

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χρονοσειρές, Μηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χρονοσειρές ,σε μηνιαία βάση, απο το 2002 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/04/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/04/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
30f19a20-de46-4254-bb5c-d8f30ffe30d9
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.16796875 34.461277288437, 32.16796875 35.746512259919, 34.683837890625 35.746512259919, 34.683837890625 34.461277288437))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
License Not Specified
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

25