Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ενδιαιτήματα και βιότοποι - CY_Art17_habitats_range 2012

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει το εύρος εξάπλωσης του κάθε οικοτόπου που περιλαμβάνεται στην 6ετή Έκθεση για την Κύπρο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
95df9b1f-9850-436c-b944-35f05c438698
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.186279268935 34.442403693041, 32.186279268935 35.754685443648, 34.63623044081 35.754685443648, 34.63623044081 34.442403693041))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
25/05/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Αντωνίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

68