Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ενεργοί Εισφορείς και Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανά Οικονομική Δραστηριότητα

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμός ενεργών εισφορέων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν το σύνολο των ασφαλιστικών μονάδων και το σύνολο των ασφαλιστέων αποδοχών κατά κοινότητα και οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2007 και μετά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/09/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
9c6277dc-ca77-4511-99a5-ec9b5bcced1e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.893310546875 34.317919744957, 31.893310546875 35.739267185608, 34.793701171875 35.739267185608, 34.793701171875 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2006 to 30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

134