Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ενεργοί Εισφορείς και Συνταξιούχοι του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμός ενεργών εισφορέων και συνταξιούχων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία είναι ετήσια, από το 1957 και μετά.

Σημείωση: Για τα χρόνια 1960-1972 ο αριθμός των συνταξιούχων περιλαμβάνει συνταξιούχους Θεσμοθετημένης σύνταξης, Χηρείας και  Αναπηρίας. Από το 1973 και μετά ο αριθμός των συνταξιούχων περιλαμβάνει τους συνταξιούχους Θεσμοθετημένης σύνταξης, Χηρείας / Θανάτου, Ανικανότητας και Αναπηρίας, κατά το μήνα Δεκέβριο κάθε χρόνου σύμφωνα με ημερομηνία εξέτασης μέχρι 31 Δεκεβρίου.  

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
bf804bfb-31a4-466e-b9f2-65de4967a034
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.937255859375 34.2816164982, 31.937255859375 35.721430347681, 34.815673828125 35.721430347681, 34.815673828125 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1957 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

130