Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ενεργοί εισφορείς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά ηλικία, φύλο και έτος

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμός ενεργών εισφορέων (έχουν εισφορές έστω και για μία εβδομάδα στο έτος αναφοράς) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά ηλικία και φύλο. Τα στοιχεία είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2009 και μετά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
2018-03-19
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
051d5511-d1cc-441d-8dd8-9e323def27f3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.871337890625 34.336065483289, 31.871337890625 35.77492887569, 34.947509765625 35.77492887569, 34.947509765625 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2009 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

167