Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ενημερωτικά Έντυπα Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος ενημερωτικών εντύπων Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται:

(α) Α/Α
(β) τίτλος
(γ) ημερομηνία
(δ) download url

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
7c21636f-44ee-4dd9-8694-4efd3f59befb
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.317919744957, 31.783447265625 35.739267185608, 34.903564453125 35.739267185608, 34.903564453125 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2000 to 30/12/2017
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

102