Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης στη Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο ψήφων: 0

Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης στη Δημόσια Υπηρεσία - Θεματικές Ομάδες και Θεματικές Κεφαλές

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
16/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
7d610cee-cbbe-498c-9e3e-04c9f4fdf3c4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.959228515625 34.317919744957, 31.959228515625 35.881818000052, 34.947509765625 35.881818000052, 34.947509765625 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1997 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νίκη Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

217