Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εξέλιξη Θέσεων στο Δημόσιο Τομέα από το 1986

Σύνολο ψήφων: 0

Εξέλιξη Θέσεων στο Δημόσιο Τομέα από το 1986 μέχρι σήμερα με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε έτους. Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο οι δημοσιοϋπαλληλικές θέσεις. Δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις αξιωματούχων του Κράτους.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/07/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
207ecddc-4454-4261-aa37-e15d8c730611
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.799926757813 34.394162127477, 31.799926757813 35.849822037079, 34.931030273438 35.849822037079, 34.931030273438 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1985 to 30/06/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Χαραλαμπίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

262