Πρωτεύουσες καρτέλες

Εξέλιξη και Έκβαση Περιστατικών και Ποινικών Υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια (csv)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΠεδίοΤιμή
mimetypetext/csv
Μέγεθος αρχείου993 bytes
Τύπος πόρουfile upload
timestampJan 17, 2023