Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εξέλιξη Συνολικής Χωρητικότητα Φραγμάτων ανά Έτος

Σύνολο ψήφων: 0

Εξέλιξη συνολικής χωρητικότητα φραγμάτων στην Κύπρο ανά έτος από το 1961.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/10/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
eaafbea6-ca3b-4754-b72a-dba4877fe7e5
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.403227236495, 31.953735351563 35.832009993904, 34.985961914063 35.832009993904, 34.985961914063 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1961 to 31/12/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

362