Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εξαγωγές Αμιάντου 1926-1988

Σύνολο ψήφων: 0

Εξαγωγές Αμιάντου (σε μετρικούς τόνους) και έσοδα από τις εξαγωγές (σε ₤) από το 1926 μέχρι το 1988, σε ετήσια βάση.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/11/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
7960245e-a28d-4479-9922-aa7b988adb1e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.937255859375 34.35420729696, 31.937255859375 35.93520855188, 34.881591796875 35.93520855188, 34.881591796875 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1925 to 30/12/1988
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Γεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

24