Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εξαγωγές Χρωμίτη 1930-1983

Σύνολο ψήφων: 0

Εξαγωγές Χρωμίτη (σε μετρικούς τόνους) και έσοδα από τις εξαγωγές (σε ₤) από το 1930 μέχρι το 1983, σε ετήσια βάση.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/11/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a125672f-b412-4fd8-8840-df9183749f20
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.854858398438 34.403227236495, 31.854858398438 35.867630080139, 34.953002929688 35.867630080139, 34.953002929688 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1929 to 30/12/1983
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Γεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

17