Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εξωτερικό Εμπόριο Κατά Κύρια Οικονομική Δραστηριότητα - Χρονοσειρά

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικα δεδομένα που αφορούν το το εξωτερικό εμπόριο κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα.Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 1985 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν:

(α) Σύνολο εισαγωγών (€εκ.)
(β) Εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση (€εκ.)
(γ) Σύνολο εξαγωγών, περ. των προμηθειών σε πλοία και αεροπλάνα (€εκ.)
(δ) Επανεξαγωγές (€εκ.)
(ε) Εγχώριες εξαγωγές (€εκ.)
(στ) Εγχώριες εξαγωγές, εξαιρ. των προμηθειών σε πλοία και αεροπλάνα (€εκ.)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
e8f40ae2-78b7-4cb0-8a6a-8bf1b976b4e6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.843872070313 34.366960909265, 31.843872070313 35.849822037079, 34.898071289063 35.849822037079, 34.898071289063 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1984
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σωφρόνης Βίκης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

26