Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εξωτερικό Εμπόριο Κατα Κύριες Χώρες Συναλλαγής - Χρονοσειρά

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικα δεδομένα που αφορούν το το εξωτερικό εμπόριο κατα κύριες χώρες συναλλαγής.Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 1995 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν στοιχεία τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
30/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
088bde51-57cf-454e-8482-017b941b8e75
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.964721679688 34.448538048272, 31.964721679688 35.832009993904, 34.909057617188 35.832009993904, 34.909057617188 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1994
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σωφρόνης Βίκης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

10