Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εξωτερικό Εμπόριο (Στατιστική Επετηρίδα)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο. Η συλλογή, μια από τις διαχρονικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει 6 συνολικά Πίνακες, οι οποίοι καλύπτουν, από στατιστικής άποψης, όλο σχεδόν το εύρος του τομέα του εξωτερικού εμπορίου. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 1930 και εντεύθεν.

Αναλυτικά η συλλογή περιλαμβάνει τους πιο κάτω πίνακες:

1. Foreign trade summary, 1930-....
2. External trade by H.S. commodity section, 1990-....
3. Imports/arrivals destined for home use by economic destination, 1990-.....
4. Total imports/arrivals by main partner country, 1990-.....
5. Total exports/dispatches by main partner country, 1990-.....
6. Exports/dispatches of domestically produced goods (excl. stores and provisions) by broad economic sector/commodity, 1990-.....

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
bb63d76a-a46f-4968-8985-e2be9392d164
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.854858398438 34.430416670706, 31.854858398438 35.814193951437, 34.963989257813 35.814193951437, 34.963989257813 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1930 to 31/12/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σωφρόνης Βίκης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

75