Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επίπεδο Μόρφωσης, Αλφαβητισμός (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με το επίπεδο μόρφωσης και τον αλφαβητισμό. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Α4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 2011
Α5α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΟΛΟ
Α5β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΤΡΕΣ
Α5γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Α6α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ
Α6β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΑΝΤΡΕΣ
Α6γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Α7α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΣΥΝΟΛΟ
Α7β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΑΝΤΡΕΣ
Α7γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Α8. % ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ,
Α9. % ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ,

Β. ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
Β1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β2. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ,

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
24/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5cfed752-36c9-4390-a7f5-a5fc43403bac
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.871337890625 34.35420729696, 31.871337890625 35.810574579203, 34.903564453125 35.810574579203, 34.903564453125 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

400