Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή τους η προαγωγή της στοματικής υγείας όλων των πολιτών και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επίπεδο στοματικής υγείας πολιτών της Κύπρου

Σύνολο ψήφων: 0

Οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα έρευνες με στόχο την επικαιροποίηση του επιδημιολογικού χάρτη της Κύπρου. Στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένο καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη το 2014, η οποία αφορούσε σε δείγμα πολιτών ηλικίας 6,12, 15, 35-44 και 65-74 ετών. Παράλληλα, γίνονται συγκρίσεις με έρευνες του παρελθόντος.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/03/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
ce36f4c4-bcc3-46ad-b02b-f0522157dd44
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.644057556987 34.297836529238, 31.644057556987 35.794095685975, 35.339458957314 35.794095685975, 35.339458957314 34.297836529238))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
19/04/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυστάλα Χαραλάμπους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

56