Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Γραφείο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα δημοσιότητας και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επίσημα Ανακοινωθέντα Κυπριακής Δημοκρατίας

Σύνολο ψήφων: 0

Export της βάσης δεδομένων στην οποία έχουν καταχωρηθεί όλα τα ψηφιοποιημένα επίσημα ανακοινωθέντα της Κυπριακής Δημοκρατίας Περιλαμβάνει: (α) Α/Α (s_id) (β) Τίτλο (title) (γ) Ημερομηνία (date) (δ) Απευθείας σύνδεσμο για την ιστοσελίδα (URL)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/02/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
49acf16d-a718-4ab3-839e-2e02a41fe889
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.063598632813 34.430416670706, 32.063598632813 35.796373910504, 34.920043945313 35.796373910504, 34.920043945313 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1962 to 31/12/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ιωάννης Σούλος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

295