Πρωτεύουσες καρτέλες

Το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογη της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επί Μακρον Διαμένοντες ανά Ιθαγένεια, ως ποσοστό των Υπηκοών Τρίτων Κρατών με άδεια παραμονής κα΄τα την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους

Σύνολο ψήφων: 0

Επί Μακρον Διαμένοντες, ανά Ιθαγένεια, ως ποσοστό των Υπηκοών Τρίτων Κρατών με άδεια παραμονής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/05/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/05/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
80f6edf3-33d9-4b67-96c9-448e386b420d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.937255859375 34.211518241388, 31.937255859375 35.759607451648, 34.881591796875 35.759607451648, 34.881591796875 34.211518241388))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2008 to 31/12/2021
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγνή Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

12