Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επαγγελματικές Κατηγορίες και Ποσά Ασφαλιστέων Αποδοχών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Σύνολο ψήφων: 0

Επαγγελματικές κατηγορίες και ποσά ασφαλιστέων αποδοχών αυτοτελώς εργαζομένων. Τα δεδομένα είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2012 και μετά. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για κάθε επαγγελματική κατηγορία, ο συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών και το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών (πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές) σε ευρώ.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/12/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
d31f98ce-3ada-46e8-83a9-165a5a42079a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.394162127477, 31.909790039063 35.832009993904, 34.876098632813 35.832009993904, 34.876098632813 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2011 to 04/01/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1091