Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επερχόμενες Εκδηλώσεις του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Επερχόμενες Εκδηλώσεις εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε επερχόμενη εκδήλωση περιλαμβάνονται:

(α) Όνομα Εκδήλωσης
(β) Ημερομηνία και Ωρα
(γ) Περιγραφή
(δ) image url
(ε) συντεταγμένες Χ,Υ

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/10/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
9cd2b9f3-ce22-4f18-8dd7-9009c09ce0fa
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.345394134521 35.182393537845, 33.351230621338 35.181271109147, 33.351917266846 35.191372409389, 33.35844039917 35.191091834671, 33.358097076416 35.19754480805, 33.360843658447 35.198947560522, 33.360157012939 35.202594603576, 33.365993499756 35.202875138566, 33.370456695557 35.207924602678, 33.374576568604 35.204277798981, 33.376979827881 35.207363566615, 33.376979827881 35.207363566615, 33.376379013062 35.210225686597, 33.381185531616 35.207701065336, 33.383417129517 35.210225686597, 33.388910293579 35.209945177, 33.394746780396 35.205597154322, 33.398180007935 35.206578986246, 33.399209976196 35.2040542516, 33.405046463013 35.202791854842, 33.406591415405 35.203633454861, 33.406162261963 35.186321916221, 33.406848907471 35.164152150993, 33.403072357178 35.163029470436, 33.398952484131 35.16471348546, 33.394145965576 35.163029470436, 33.38659286499 35.163029470436, 33.381099700928 35.162748797875, 33.368053436279 35.156012365858, 33.363933563232 35.157977216157, 33.359813690186 35.156012365858, 33.352947235107 35.155731669084, 33.347454071045 35.152643940654, 33.345050811768 35.161345420544, 33.348484039307 35.163871482307, 33.345050811768 35.167800755774, 33.341617584229 35.172010480955, 33.341960906982 35.175097474235, 33.336124420166 35.177342486634))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2022 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

187