Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επισκέψιμα Αρχαία Μνημεία της Κύπρου

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος των επισκέψιμων Αρχαίων Μνημείων στην Κύπρο με πληροφορίες ανά μνημείο σχετικά με:
α) Επαρχία
β) Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αρ. Τηλεομοιότυπου
γ) Ωράριο (χειμερινό & θερινό)
δ) Κόστος εισιτηρίου
ε) Προσβασιμότητα
στ) Διαθεσιμότητα χώρου υγιεινής
ζ) Περιγραφή / πληροφορίες μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων
η) Kατά πόσο συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8c83a7e2-e5e2-42a8-a92c-6beeeaa8be2f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.717529380694 34.412196904426, 31.717529380694 35.742796874206, 35.013427818194 35.742796874206, 35.013427818194 34.412196904426))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
02/10/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

83