Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί Χώροι στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος των επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων στην Κύπρο με πληροφορίες ανά αρχαιολογικό χώρο σχετικά με:
α) Τηλέφωνο Επικοινωνίας
β) Ωράριο (χειμερινό & θερινό)
γ) Κόστος εισιτηρίου
δ) Προσβασιμότητα
ε) Διαθεσιμότητα χώρου στάθμευσης
στ) Διαθεσιμότητα χώρου υγιεινής
ζ) Σύνδεση wi-fi
η) Περιγραφή / πληροφορίες μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων
θ) Kατά πόσο συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
3d6582df-11bb-4610-83a7-d2289653ee46
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.856689760461 34.248892694298, 31.856689760461 35.748741653004, 34.94751018472 35.748741653004, 34.94751018472 34.248892694298))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
02/10/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

160