Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επιστήμη και Τεχνολογία (Στατιστική Επετηρίδα)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η συλλογή, μια από τις διαχρονικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει 21 συνολικά Πίνακες, χωρισμένους σε 3 ενότητες, οι οποίοι καλύπτουν, από στατιστικής άποψης, όλο σχεδόν το εύρος του τομέα στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 1990 και εντεύθεν.

Αναλυτικά η συλλογή περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

I.1. RESEARCH AND DEVELOPMENT
I.2. INNOVATION
I.3. INFORMATION SOCIETY

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
26ed079b-b1a3-40e7-a6e7-f241152c1607
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.412291363453, 31.887817382813 35.867630080139, 34.898071289063 35.867630080139, 34.898071289063 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1990 to 31/12/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιώργος Δογορίτης, Κωνσταντίνος Μηνά, Ανδρέας Χαραλάμπους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

319