Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εποχική Πρόγνωση Καιρού για την περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης

Σύνολο ψήφων: 0

Εποχική Πρόγνωση καιρού που θα επικρατεί στην Κύπρο, τους εκάστοτε επόμενους τρεις μήνες, κατά την οποία παρουσιάζονται αναλύσεις και συγκρίσεις των τιμών των κλιματικών μέσων θερμοκρασίας και βροχής με τις αναμενόμενες τις περιόδου πρόγνωσης. Η εποχική πρόγνωση παράγεται και εκδίδεται από το 2010, ειδικά για την περιοχή της Νότιο ‐ Ανατολικής Ευρώπης, από την Υδρομετεωρολογική Υπηρεσία της Σερβίας και βρίσκεται κάτω από την αιγίδα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Η όλη προσπάθεια έχει την ονομασία Southeast Europe Conference for Seasonal Forecast (SEECOF). Το μοντέλο από το οποίο παράγεται η συγκεκριμένη εποχική πρόγνωση είναι δυναμικό και έχει πολλές ομοιότητες με τα μοντέλα βραχείας πρόγνωσης καιρού. Έτσι και αυτό το μοντέλο εμπεριέχει αβεβαιότητα (όπως κάθε προϊόν πρόγνωσης καιρού) γι΄ αυτό και είναι δυνατό να παρουσιάζει αποκλίσεις από τον πραγματικό καιρό, που κατά μέσο όρο θα επικρατεί κάθε μήνα.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
01/02/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
03/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
57a7ea8a-f78d-4575-a87b-8d86121553b9
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((-352.85156294703 26.575427921975, -352.85156294703 48.097649565558, -321.73828169703 48.097649565558, -321.73828169703 26.575427921975))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Νοτιο-ανατολική Ευρώπη
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Αναστασίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

334