Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εργασία (Στατιστική Επετηρίδα)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με την Εργασία. Η συλλογή, μια από τις διαχρονικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει 40 συνολικά Πίνακες, χωρισμένους σε 7 ενότητες, οι οποίοι καλύπτουν όλο σχεδόν το εύρος του τομέα Εργασίας στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάσηκαι καλύπτουν την περίοδο 1957 και εντεύθεν. Αναλυτικά η συλλογή περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

C.1. LABOUR FORCE SURVEY
C.1.1. L.F.S. - LABOUR FORCE
C.1.2. L.F.S. - EMPLOYMENT
C.1.3. L.F.S. - UNEMPLOYMENT
C.2. NATIONAL ACCOUNTS EMPLOYMENT AND PUBLIC SECTOR EMPLOYMENT
C.2.1. NATIONAL ACCOUNTS EMPLOYMENT
C.2.2. PUBLIC SECTOR EMPLOYMENT
C.3. REGISTERED UNEMPLOYMENT
C.4. EARNINGS AND LABOUR COST
C.5. SOCIAL INSURANCE
C.6. ACCIDENTS AT WORK
C.7. LABOUR DISPUTES AND WORK STOPPAGES

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
5fddabca-e320-4f8c-83b1-ce755f5f565d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.871337890625 34.336065483289, 31.871337890625 35.810574579203, 34.925537109375 35.810574579203, 34.925537109375 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1957 to 31/12/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ελένη Χριστοδουλίδου, Φάνη Λαγού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

228