Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία ανά Θέση, Ηλικία και Φύλο

Σύνολο ψήφων: 0

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών στη Δημόσια Υπηρεσία, ανά θέση, κλίμακα και φύλο.

Οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών υπολογίστηκαν στη βάση του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2015 και περιλαμβάνουν όλους τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου που απασχολούνται στη δημόσια υπηρεσία πλην αυτών του Υπουργείου Υγείας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/07/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/07/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
f9f191af-ea68-4500-926f-f2cb4e3b3f24
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.777954101563 34.403227236495, 31.777954101563 35.832009993904, 34.953002929688 35.832009993904, 34.953002929688 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/07/2018 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Μιχαήλ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1428