Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία ανά Κλίμακα, Ηλικία και Φύλο

Σύνολο ψήφων: 0

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών στη Δημόσια Υπηρεσία, ανά κλίμακα, ηλικία και φύλο.

Οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών υπολογίστηκαν στη βάση του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδορούμενων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2015 και περιλαμβάνουν όλους τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου που απασχολούνται στη δημόσια υπηρεσία πλην αυτών του Υπουργείου Υγείας.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/07/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
30/07/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
2156cfdc-717a-4f0f-8c5e-1dc2c90efed8
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.975708007813 34.385096036519, 31.975708007813 35.751806320311, 34.821166992188 35.751806320311, 34.821166992188 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/07/2018 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Μιχαήλ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1088