Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο αρμόδιος κρατικός φορέας του χημικού, βιολογικού/ μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, και άλλων βιομηχανικών προϊόντων αλλά και ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ερευνητικά Προγράμματα Γενικού Χημείου του Κράτους

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Ερευνητικών Προγραμμάτων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

(α) Α/Α
(β) Τίτλος Προγράμματος
(γ) Κατηγορία (ανάλογα με πηγή χρηματοδότησης)
(δ) Διάρκεια

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
f80fb200-8e02-4537-8290-c64ca45f782f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.849365234375 34.2816164982, 31.849365234375 35.77492887569, 34.749755859375 35.77492887569, 34.749755859375 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1991
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγάθη Αναστάση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

107