Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα αποτελεί απλό νομοθετικό σώμα, και ο αριθμός των μελών του ορίζεται στα 56.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ερωτήσεις βουλευτών προς τα αρμόδια υπουργεία

Σύνολο ψήφων: 0

Ερωτήσεις βουλευτών προς τα αρμόδια υπουργεία και αντίστοιχες απαντήσεις που δόθηκαν, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκεί η Βουλή. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους βουλευτές αναφέρονται σε θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Αν η ερώτηση δεν απαντηθεί από το αρμόδιο υπουργείο μέσα σε τριάντα μέρες ή αν η απάντηση δεν ικανοποιεί το βουλευτή που την υπέβαλε, αυτός έχει το δικαίωμα να εγγράψει σχετικό θέμα για συζήτηση στην ολομέλεια του σώματος.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
24/05/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/05/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
60a8eaed-77c2-4f10-9ee6-75c232e119e3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.316528320313 34.339750856855, 31.316528320313 35.796373910504, 35.172729492188 35.796373910504, 35.172729492188 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
07/10/1999
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρίστος Κολοκασίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

153