Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα αποτελεί απλό νομοθετικό σώμα, και ο αριθμός των μελών του ορίζεται στα 56.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ερωτήσεις Βουλευτών στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σύνολο ψήφων: 0

Ερωτήσεις (και απαντήσεις) που υποβάλλονται από τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων προς την εκτελεστική εξουσία στα πλαίσια  άσκησης του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/07/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
09/07/2020
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εβδομαδιαία
Αναγνωριστικό
fe93c7dd-0b88-4814-a11b-2334aa08a0a6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.755981445313 34.339750856855, 31.755981445313 35.751806320311, 34.854125976563 35.751806320311, 34.854125976563 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2020 to 31/12/2020
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χρίστος Κολοκασίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

104