Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Εστιατόρια του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα Εστιατόρια, ανά είδος κουζίνας, εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε ξενοδοχείο / χώρο διαμονής περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
2376a4da-8efd-4dae-9327-d6915d102d62
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.342990875244 35.166958784584, 33.341617584229 35.171449196857, 33.342304229736 35.174255578601, 33.335781097412 35.177623108825, 33.34264755249 35.183235349197, 33.35054397583 35.182393537845, 33.35054397583 35.190530682328, 33.360157012939 35.191091834671, 33.359127044678 35.196983700278, 33.361530303955 35.19922810811, 33.360843658447 35.202314067617, 33.371143341064 35.209046663174, 33.375949859619 35.203997268836, 33.376293182373 35.209327175875, 33.381786346436 35.207924602678, 33.385219573975 35.210449216988, 33.395862579346 35.205119383601, 33.398609161377 35.206241482861, 33.405818939209 35.202875138566, 33.406162261963 35.164152150993, 33.404445648193 35.163029470436, 33.399295806885 35.165274816053, 33.395862579346 35.162187449848, 33.390712738037 35.163590812652, 33.383502960205 35.162748797875, 33.373203277588 35.157696526162, 33.363246917725 35.157135143268, 33.3567237854 35.154889572952, 33.353977203369 35.156012365858, 33.345737457275 35.152082522895, 33.345737457275 35.1593806516, 33.350200653076 35.163871482307))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

50