Πρωτεύουσες καρτέλες

Η αποστολή του τμήματος είναι η ανάλωση των διαθέσιμων πόρων και μέσων για τη συνεχή εξασφάλιση σύγχρονων έργων υποδομής για τα δίκτυα αστικών, υπεραστικών και αγροτικών δρόμων, δημόσιων κτηριακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων, νοσοκομείων, λιμενικών έργων και έργων προστασίας της παραλίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσια Απογραφή Κυκλοφορίας - Other Roads

Σύνολο ψήφων: 0

Δεδομένα που αφορούν στην απογραφή την κυκλοφοριακής κίνησης στο κύριο οδικό δίκτυο εξαιρουμένων των αυτοκινητοδρόμων . Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

i. Kωδ. Δρόμου (Road Code)
ii. Κωδ. Τμήματος (Section Code)
iii. Όνομα Δρόμου (Road Name)
iv. Όνομα Τμήματος (Section Name)
v. Κατεύθυνση (Direction)
vi. Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία σε Μονάδες Ιδιωτικών Οχημάτων (Average Daily Traffic in PCU)
vii. Μικτή Ημερήσια Κυκλοφορία - ADT
viii.Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία - Ιδιωτικά Οχήματα (Average Daily Traffic in Private Vehicles)
ix. Φορτηγά Ελαφρού Τύπου (Light Trucks)
x. Φορτηγά Μεσαίου Τύπου (Medium Trucks)
xi. Φορτηγά Βαριού Τύπου (Heavy Trucks) xii. Λεωφορεία (Buses)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
1c4f2e06-f67a-4f2c-b1fb-312fbb99c93e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.403227236495, 31.909790039063 35.796373910504, 34.854125976563 35.796373910504, 34.854125976563 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013 to 30/12/2014
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αλέξης Αυγουστής
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

366