Πρωτεύουσες καρτέλες

Το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογη της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρχείου πληθυσμού και μετανάστευσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσια Μεταναστευτικά Στατιστικά

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία και διαγράμματα σχετικά με τους αριθμούς αιτήσεων που υποβλήθηκαν για έκδοση αδειών εισόδου και αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών καθώς και για τις άδειες εισόδου και διαμονής που εκδόθηκαν κατά κατηγορία διαμονής.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
11/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
4e7b551e-a03a-4ddf-a600-64f0bc274340
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.701049804688 34.342680325392, 31.701049804688 35.817070951906, 34.876098632813 35.817070951906, 34.876098632813 34.342680325392))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2014 to 30/12/2015
Γλώσσα
English (United Kingdom)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγνή Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

92