Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και το δημόσιο συμφέρον.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσια Στατιστικά Πολεοδομικών Αιτήσεων

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν σε Πολεοδομικές Αιτήσεις, Αιτήσεις Αυτοελέγχου, Αμνηστείας, Παρεκκλίσεις, Προκαταρκτικά Ερωτήματα και Αλλες Αιτήσεις που χειρίζεται ο Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδιων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
29/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
4cc4f842-3094-4e66-bcdd-93cb704f9918
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.739501953125 34.336065483289, 31.739501953125 35.846204289522, 35.013427734375 35.846204289522, 35.013427734375 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2014 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Χ. Ματθαίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

244