Πρωτεύουσες καρτέλες

Στόχος της Υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική, απρόσκοπτη και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από τα Νομοθετήματα που απαρτίζουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσια στατιστικά στοιχεία Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας. Περιλαμβάνει αριθμητικά δεδομένα αναφορικά, από το 1988 και εντεύθεν για τα πιο κάτω:

  • Διατάγματα παραλαβης/ πτώχευσης
  • Διατάγματα εκκαθάρισης
  • Εκούσιες εκκαθαρίσεις
  • Διατάγματα δήμευσης
  • Εκκαθαρίσεις ημικρατικών οργανισμών
  • Αιτήσεις προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής
  • Αιτήσεις διαταγμάτων απαλλαγής οφειλών
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
04/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
252ad87c-a338-4330-9be4-df59afa1d886
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.385096036519, 31.953735351563 35.858726558675, 34.996948242188 35.858726558675, 34.996948242188 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1987 to 30/12/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Άντρη Κοντού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

60