Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ετοιμάζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τους Οικονομικούς Φορείς και τις Αναθέτουσες Αρχές καθώς και συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για τις αποφάσεις που εκδίδονται κάθε έτος.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/12/2017
Συχνότητα
Ετήσια
Αναγνωριστικό
5499fa76-4f42-48cc-95c7-ab5e651bb292
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.821899414063 34.475712744361, 31.821899414063 35.823102472531, 35.029907226563 35.823102472531, 35.029907226563 34.475712744361))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/2004 - 00:00 to 31/12/2015 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Ευγενία Κωνσταντίου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public