Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

Σύνολο ψήφων: 0

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 104(Ι)/2010 η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ετοιμάζει ετήσια έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλει προς τον Υπουργό Οικονομικών και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τους Οικονομικούς Φορείς και τις Αναθέτουσες Αρχές καθώς και συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για τις αποφάσεις που εκδίδονται κάθε έτος.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
11/09/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
5499fa76-4f42-48cc-95c7-ab5e651bb292
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.821899414063 34.475712744361, 31.821899414063 35.823102472531, 35.029907226563 35.823102472531, 35.029907226563 34.475712744361))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2003 to 30/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ευγενία Κωνσταντίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

110