Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman) είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος του κράτους και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν θεσμό εξωδικαστικού ελέγχου της διοίκησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσιες Εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Πρόληψης των Βασανιστηρίων λειτουργεί εντός των δομών του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως από το 2009, μετά την κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση των Βασανιστηρίων από την Κύπρο.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
30bfde11-dd73-4e68-9e3a-bbb130e7696d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.922607393935 34.394067717145, 31.922607393935 35.751713467768, 34.801025362685 35.751713467768, 34.801025362685 34.394067717145))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2010 to 30/12/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νιόβη Γεωργιάδη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

50