Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman) είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος του κράτους και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν θεσμό εξωδικαστικού ελέγχου της διοίκησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Αρχής Ισότητας

Σύνολο ψήφων: 0

Ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής Ισότητας από το 2005. Η Αρχή Ισότητας συστάθηκε το 2004 και λειτουργεί στo πλαίσιo του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως ανεξάρτητος φορέας καταπολέμησης των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Κύρια αρμοδιότητα της Αρχής Ισότητας είναι η διερεύνηση, με εξωδικαστικής φύσης διαδικασίες, καταγγελιών ατόμων που πιστεύουν ότι είναι θύματα διάκρισης στην απασχόληση ή στην εργασία, στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, για λόγους που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική τους καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις τους, την ηλικία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή το φύλο τους.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
ec791818-7d7f-4a67-a184-5b485320c2ad
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.75781247206 34.436363180934, 31.75781247206 35.784398825195, 35.00976559706 35.784398825195, 35.00976559706 34.436363180934))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2004 to 30/12/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νιόβη Γεωργίαδη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

162