Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια  Επιτροπή για τον διορισμό, τοποθέτηση, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ετήσιες Εκθέσεις Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για πληροφόρηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην έκθεση περιγράφονται οι δραστηριότητες και αποφάσεις της Επιτροπής κατά το υπό ανασκόπηση ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το άρθρο 18 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
28/04/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/04/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
13cc3823-c9fc-48e3-92b6-4ce210b81777
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.385096036519, 31.909790039063 35.751806320311, 34.996948242188 35.751806320311, 34.996948242188 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2016 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ανδρέου Μαρία
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

229